Zaćma

Zaćma jest zmętnieniem  naturalnie przezroczystych soczewek oka. Choroba ta występuje często – na świecie cierpi na nią około 200 milionów osób. Jedyną skuteczną metoda leczenia jest leczenie chirurgiczne.

 

Najczęściej używaną metodą usunięcia zaćmy jest fakoemulsyfikacja. Polega na wykonaniu 2mm nacięcia oka, poprzez które chirurg wprowadza specjalną sondę. Sonda wytwarza ultradźwięki, które rozbijają zmętniałą soczewkę wewnątrz otaczającej ją torebki. W miejsce usuniętej soczewki chirurg wszczepia sztuczną soczewkę o parametrach dokładnie wyliczonych wcześniej, dla danego pacjenta.

Dzięki dwudziestoletniemu doświadczeniu chirurgicznemu opracowaliśmy metodę, która daje bezpieczeństwo naszym pacjentom. Jako jeden z image003nielicznych ośrodków specjalistycznych w kraju wykonujemy zabiegi usunięcia zaćmy unikatową techniką bezultradźwiękowej fakoemulsyfikacji zaćmy (ulepszony sposób fakoemulsyfikacji).

Bezultradźwiękowa fakoemulsyfikacja zaćmy chroni komórki śródbłonka rogówki.  Śródbłonek to pojedyncza warstwa komórek rogówki, które się nie odnawiają, a z wiekiem ich liczba maleje. Śródbłonek gwarantuje przezroczystość rogówki. Kiedy komórki śródbłonka obumierają (na przykład z powodu użycia podczas operacji usuwania zaćmy dużej ilości ultradźwięków) dochodzi do obrzęku i zmętnienia rogówki. Oko wówczas staje się bolesne, nadwrażliwe na światło, a widzenie jest niewyraźne.

Liczne doniesienia naukowe dowodzą, że zastosowanie dużej ilości ultradźwięków  podczas operacji usunięcia zaćmy uszkadza bezpowrotnie śródbłonek rogówki. W efekcie pomimo usunięcia zaćmy, pacjent może nie odzyskać ostrości widzenia.

 

Zdjęcia przedstawiają uszkodzenie warstwy komórek śródbłonka rogówki od lekkiego do bardzo ciężkiego stopnia, mogące powstać wskutek zastosowania dużej ilości ultradźwięków podczas operacji usunięcia zaćmy.

 

Zastosowanie bezultradzwiękowej fakoemulsyfikacji pozwala nam na ograniczenie uszkodzeń w obrębie komórek śródbłonka rogówki. Postępowanie takie gwarantuje znaczące zmniejszenie występowania powikłań po operacji zaćmy.