Kwalifikacja

O tym kiedy należy operować zaćmę decyduje lekarz wspólnie z Pacjentem.

 

Dawniej panował pogląd, że z operacją należało czekać, aż zaćma „dojrzeje”, jednakże ryzyko możliwych powikłań po operacji zaćmy dojrzałej jest znacznie większe.

 

Obecnie, gdy udoskonalono metody chirurgiczne, wiadomo, że DECYZJĘ O OPERACJI NALEŻY PODJĄĆ ZNACZNIE WCZEŚNIEJ.

 

Decyzję o operacji należy podjąć, gdy zaćma prowadzi do zaburzenia dotychczasowego trybu życia, utrudnia pracę, przeszkadza w codziennych czynnościach.

 

Ze względu na bezpieczeństwo metody chirurgicznej bezultradźwiękowej fakoemulsyfikacji zaćmy, stosowanej w Ośrodku Mikrochirurgii Oka MEGA-LENS, oraz opieki przed i pooperacyjnej ani młody, ani podeszły wiek Pacjenta nie jest kryterium w podejmowaniu decyzji o leczeniu chirurgicznym.
Podczas Kwalifikacji Okulistycznej Lekarz Okulista potwierdza rozpoznanie zaćmy, opisuje jej rodzaj i stopień zaawansowania oraz ewentualne współistniejące choroby oczu. Następnie proponuje określoną metodę operacji.
Po badaniu okulistycznym oraz wykonaniu zaleconych badań diagnostycznych, lekarz wylicza moc sztucznej soczewki, dobiera rodzaj soczewki do oczekiwań Pacjenta i omawia rodzaj proponowanej soczewki.
Prosimy Pacjentów o przyniesienie ze sobą dokumentacji chorób oczu, jeśli Państwo taką posiadają.