Badania kontrolne

Częstotliwość badań kontrolnych uzależniona jest od stanu operowanego oka.
Przy prawidłowym przebiegu gojenia:

 

  • pierwsza kontrola – dzień po operacji
  • druga – 3 dni po operacji
  • trzecia – po około 10 dniach od operacji
  • kolejne – po 3 tygodniach, po 6 tygodniach

 

Dalsze kontrole ustala Lekarz Prowadzący.