Filmy

Zainteresowane osoby zapraszamy do obejrzenia filmów z operacji zaćmy w naszym

Ośrodku Mikrochirurgii Oka MEGA-LENS.

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCHVlPOfvr3cWbW-W4oagU8Q