Kadra

Marek Czubak

Specjalista Okulistyki, mikrochirurg

dr-1

Specjalizuje się w leczeniu zaćmy unikalną metodą bezultradźwiękowej fakoemulsyfikacji, ciężkich przypadkach zaćmy powikłanej lub podwichniętej, jaskry oraz zaćmy wtórnej.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Tytuł Specjalisty Okulistyki zdobył po odbyciu stażu w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie. Wieloletni pracownik tamtejszej Kliniki na stanowisku Starszy Asystent. Umiejętności chirurgiczne doskonalił w ośrodkach krajowych i zagranicznych.

Autor doniesień naukowych i publikacji medycznych z zakresu chirurgii zaćmy, jaskry i rogówki. Prowadzi szkolenia dla lekarzy okulistów z zakresu leczenia chirurgicznego chorób oczu.

Współzałożyciel Specjalistycznej Lecznicy Okulistycznej MEGA-LENS – sieci placówek medycznych zajmujących się diagnostyką, leczeniem ambulatoryjnym i chirurgicznym chorób oczu.

Przewodniczący Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich – organizacji zrzeszającej lekarzy chirurgów okulistycznych.

Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO), Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych (ESCRS), Amerykańskiej Akademii Okulistyki (AAO).

Zainteresowania pozazawodowe: żeglarstwo

 

Justyna Badowska – Specjalista Okulistyki

Kwalifikuje pacjentów do operacji zaćmy, zajmuję się profilaktyką, rozpoznawaniem oraz leczeniem schorzeń oczu takich jak zaćma, jaskra, AMD, retinopatia cukrzycowa, zez, zapalenia spojówki i rogówki, zespół suchego oka czy zapalenie brzegów powiek. W naszym ośrodku przeprowadza również kontrolne wizyty pooperacyjne.

 

Karina Broniek-Kowalik- Specjalista Okulistyki

 

dr-2

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie w 1992 roku. Posiada tytuł specjalisty II stopnia z okulistyki, uzyskany w 2001 roku. Uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.

Kwalifikuje pacjentów do operacji zaćmy, zajmuje się diagnostyką i leczeniem jaskry, chorób nerwu wzrokowego i siatkówki. Wykonuje badania ultrasonograficzne i elektrofizjologiczne.

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Po odbyciu stażu specjalizacyjnego w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie zdobyła tytuł Specjalisty Okulistyki. Do chwili obecnej pracuje na stanowisku Starszego Asystenta. Stale doskonali swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach praktycznych i teoretycznych oraz konferencjach naukowych z zakresu diagnostyki i leczenia chorób oczu.

Dorobek naukowy obejmuje doniesienia i artykuły w krajowej oraz zagranicznej literaturze specjalistycznej na temat chirurgii zaćmy, chorób rogówki, nerwu wzrokowego i siatkówki.

Członkini Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO)

Zainteresowania pozazawodowe: fotografia

 

Zbigniew Żmijewski

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Specjalista Medycyny Ratunkowej.

dr-3

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Przez 21 lat związany z Centralnym Szpitalem Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie przy ul.  Szaserów 128 (obecnie Wojskowy Instytut Medyczny) pracując na stanowisku asystenta, a następnie starszego asystenta w Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii zdobył doświadczenie anestezjologiczne we wszystkich dziedzinach medycyny zabiegowej i intensywnej terapii.

Podczas pracy w CSK WAM odbył staże naukowe w Great Ormond Street Hospital for Sick Children w Londynie oraz w Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Hanowerze, brał udział w licznych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.

W latach 2000 – 2007 pracował między innymi jako Lekarz Naczelny Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Współtworzył Oddział Ratunkowy tego szpitala.

Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.

Zainteresowania pozazawodowe: turystyka rowerowa, żeglarstwo, narciarstwo.