Zewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy

ZEWNĄTRZTOREBKOWE USUNIĘCIE ZAĆMY (ECCE – tzw. metoda klasyczna), polega na mechanicznym usunięciu zmętniałej soczewki, z pozostawieniem torebki soczewki, do której wszczepiana jest sztuczna soczewka. Metoda prosta i niewymagająca specjalnego, dodatkowego wyposażenia. Niestety, aby wydobyć tą metodą zmętniałą soczewkę z oka, należy wykonać cięcie o długości ok. 1 średnicy rogówki (około 10 mm), co jest powodem częstych i poważnych powikłań śród i pooperacyjnych, Wskutek niemożności dokładnego dopasowania brzegów rany, po zabiegach pacjenci cierpią z powodu dużego astygmatyzmu pooperacyjnego sięgającego czasami kilku dioptrii cylindrycznych. Metoda ECCE nadal stosowana jest w lecznictwie szpitalnym, ale jej mankamenty uniemożliwiają wykorzystanie w trybie ambulatoryjnym.
wymiana_soczewki